Lotta von Malmborg

Möt Lotta von Malmborg i truppledningen

Kontakt: charlotta.vonmalmborg@parasport.se