Special Olympics World Winter Games tvingas ställas in.

december 19, 2019 - 10:32 e m

Sverige ställer in genomförandet av Special Olympics World Winter Games 2021

Special Olympics World Winter Games 2021 har kommit till en brytpunkt och stoppas. Eventet har inte kunnat samla resurserna som krävs för att genomföra Special Olympics World Winter Games 2021.

– Det hade varit stort att få stå som värdar för en tävling där den Olympiska elden fick komma till Sverige för första gången sen spelen 1912. Nu händer inte det. Facklan måste vandra en annan väg. Skälen till det gör oss både frustrerade och besvikna, säger Johan Strid, generalsekreterare.

Orsakerna bakom tillbakadragandet av arrangemanget är främst tre:

1. Vi har verkligen försökt. Men Special Olympics World Winter Games 2021 kan inte genomföras på helt kommersiell grund. Även om organisationskommittén har – och fortsätter att ha – bra dialoger med näringslivet samt befintliga och potentiella sponsorer så går det inte att genomföra Special Olympics World Games enbart med hjälp av kommersiella medel. Biljettintäkter som är en viktig intäktskälla för andra stora mästerskap är inte aktuella här. Special Olympics World Winter Games 2021 verkar i en situation där tävlande kommer från en målgrupp som lever i skuggan av andra.

2. Det ges inget statligt stöd för enskilda event i Sverige. Det gäller oavsett om det är ett enskilt idrottsevent eller som i detta fall ett event som syftar till att uppnå en förbättrad folkhälsa för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Special Olympics World Winter Games 2021 mål var att åtgärda detta problem som samhället inte klarar av att hantera. Tyvärr är det för få som ser möjligheten i den folkhälsosatsning som spelen skulle ge.

3. Stödet som Special Olympics International utlovat har inte kommit i tid.

I detta nederlag försöker vår organisation ändå se möjligheter och hoppats ändå kunna leva upp till projektets planerade legacy, dvs den folkhälsosatsning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som var själva målet med arrangörskapet behöver trots detta genomföras.

– Låt vårt nederlag fungera som startskott för den kraftsamling som krävs, idrottens kraft har en enorm potential och då inte minst för våra målgrupper. Om vi alla hjälps åt så som vi är så bra på så kan en stor förbättring bli verklighet för en av samhällets svagaste målgrupper. Regionen i Jämtland Härjedalen har verkligen sett och bekräftat potentialen som finns, nu hoppas vi att även politiker på riksnivå ska se samma möjligheter och agera därefter, säger Johan Strid.

Observera att Special Olympics Sweden Invitational Games 2020 arrangeras enligt plan. Här kan du läsa mer om tävlingarna som hålls den 1-4 februari.

Nyhetsarkiv