En hand håller i en mobiltelefon som visar en Swish-överföring till ett 90-konto.

april 15, 2020 - 9:38 f m

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté får 90-konto

Svenska Parasportförbundet har tilldelats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.
– Vi kommer att nå ut till fler, säger Alice Bergholtz, projektkoordinator på Svenska Parasportförbundet.

Svenska Parasportförbundet har 540 medlemsföreningar runt om i landet. Dessa samlar utövare inom 15 olika idrotter, allt från rullstolsbasket till elhockey. Inom Svenska Parasportförbundet finns även Sveriges Paralympiska Kommitté som arbetar med elitsatsningar inom parasport och organiserar Sveriges deltagande i Paralympics. Men det är för att främja breddverksamheten som förbundet nu satsar på att nå ut till fler givare. Som ett led i den strategin har Svenska Parasportförbundet ansökt om 90-konto, något som Svensk Insamlingskontroll nu har beviljat dem.
– Jag tror vi kommer att få en helt annan spridningsmöjlighet, både gentemot institutionella givare och allmänheten. Kraven från Svensk Insamlingskontroll är visserligen höga. Men det är också det som gör att ett 90-konto upplevs som en kvalitetsstämpel, säger Alice Bergholtz, projektkoordinator på Svenska Parasportförbundet, i ett pressmeddelande från Svensk Insamlingskontroll.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto.

 


 

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:
Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.
Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.
Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.
Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

 

Svensk Insamlingskontroll
Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Läs mer på insamlingskontroll.se

Nyhetsarkiv