Sigma blir huvudsponsor för Special Olympics Sverige.

maj 19, 2020 - 8:16 f m

Sigma och Danir fortsätter samarbetet med Parasportförbundet – blir huvudsponsor till Special Olympics Sverige

Efter att förra året ha startat Funkisfonden, som var ett initiativ för att få fler människor med intellektuell funktionsnedsättning att bli aktiva och komma i rörelse, har Sigma och Danir utökat engagemanget och blir huvudsponsor till Special Olympics Sverige.

Samarbetet med Parasportförbundet inleddes förra året med Funkisfonden, där Sigma och moderbolaget Danir under ett års tid belyste och gav en röst till idrottare med intellektuella funktionsnedsättningar. Funkisfonden samlade och spred berättelser om alla som tränar och tävlar, trots att förutsättningarna och tillgängligheten till idrott inte alltid är de bästa. Under det året genererade Funkisfonden, förutom en större medvetenhet om betydelsen av motion och idrott för målgruppen, närmare 200 000 kronor som gick oavkortat till Special Olympics Sverige.

Engagemanget och kontakten med Special Olympics Sverige fördjupades under året med Funkisfonden, vilket nu resulterar i att Sigma och Danir går in som huvudsponsor till Special Olympics Sverige och sponsor för Parasportförbundet. Sponsorskapet sträcker sig från 2020 och tre år framåt och Sigmas mål med insatsen är att inspirera ännu fler människor med intellektuella funktionsnedsättningar att börja med en fysisk aktivitet eller idrott.

En del av huvudsponsorskapet handlar om att fortsätta det lyckade arbetet med idrottsdagarna i särskolan: Special Olympics School Days. Sedan starten 2015 har tusentals särskoleelever årligen fått chansen att prova på idrott och med Sigmas engagemang hoppas Linnéa Björndahl, ansvarig på Special Olympics Sverige, att idrottsdagarna ska utvecklas och bli ännu bättre. Dagarna introducerar elever till ett aktivt liv på ett roligt och enkelt sätt. Alla är med efter sina förutsättningar och de lokala föreningarna som deltar under dagen bidrar till att steget att bli fysiskt aktiv på fritiden minskar. Med Sigmas stöd vill Special Olympics Sverige fokusera ännu mer på arbetet med att följa upp hur många elever som fortsätter i fysisk aktivitet.

– Vi har på nära håll sett vilken skillnad idrott, motion och den gemenskap det innebär, gör för människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi vill fortsätta att vara med och bidra till detta och när vi fick frågan om att bli huvudsponsor till Special Olympics Sverige var svaret givet, berättar Johan Glennmo, VD på Danir.

– Att Sigma väljer att gå in som huvudsponsor betyder otroligt mycket för oss inom Parasportförbundet och Special Olympics. Deras stöd gör att vi kan fortsätta arbetet med att synliggöra och öka intresset för idrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, säger Linnéa Björndahl, ansvarig för Special Olympics Sverige.

– Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är den i särklass största gruppen inom parasporten men också den med minst resurser. Nu kan vi jobba långsiktigt med att skapa fler aktiviteter och evenemang, vilket kommer göra stor skillnad för hur många vi kommer att kunna rekrytera till idrotten, fortsätter Linnéa Björndahl.

 

För mer information, kontakta:

Johan Glennmo, VD Danir AB, ägare till Sigma Group
Telefon: 070 379 52 54 E-post: johan.glennmo@danir.com

Linnéa Björndahl, ansvarig Special Olympics Sverige
Telefon: 072 504 32 02 E-post: linnea.bjorndahl@parasport.se

Nyhetsarkiv