School Days är prova på-idrottsdagar för särskolan.

oktober 12, 2020 - 2:48 e m

Parasport Sverige söker Generalsekreterare

Brinner du för idrott och för att göra verklig skillnad för idrottare med funktionsnedsättning både på bredd- och elitnivå? Då kanske du är vår nya Generalsekreterare.

I rollen som Generalsekreterare har du det yttersta ansvaret att leda och utveckla Parasport Sveriges verksamhet på uppdrag av styrelsen. Uppdraget är brett och omväxlande till sin karaktär med stor påverkansgrad. Du kommer att spela en nyckelroll i den inkluderingsresa som pågår i nära samarbete med övriga specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet och aktivt bidra till att vidareutveckla Parasport Sveriges roll i framtiden.

Du har många kontaktytor; från enskilda personer ur medlemsrörelsen till politiker, experter och elitidrottare och arbetar även internationellt för Sveriges Paralympiska Kommitté. Internt leder du ett engagerat och kunnigt team genom din ledningsgrupp. Kansliet består av ca 30 medarbetare.

Du förväntas bidra med engagemang och kunnighet byggt på den helhetförståelse du tillskansar dig genom de många perspektiven och dialogerna i kombination med verksamhetsplan och andra styrdokument som sätter den övergripande riktningen.

Exempel på arbetsuppgifter:

•         Övergripande ansvar för att leda och utveckla förbundet.

•        Verkställa förbundsstyrelsens beslut och strategiska riktning och agera länk mellan kansliet och styrelsen.

•        Vara föredragande och bereda ärenden inför förbundsstyrelsen och presidiet.

•        Leda det långsiktiga utvecklingsarbetet av organisationen och som ett led i Svenska Parasports förändringsresa strukturera processer och se över organisation.

•        Representera förbundet vid externa kontakter med organisationer, myndigheter och beslutsfattare och agera talesperson i media/andra sammanhang vid behov.

•        Delta och/eller leda olika kommittéer/arbetsgrupper i samverkansmodell med intressenter inom Riksidrottsförbundet i den pågående inkluderingsresan samt ingå i och representera i internationella och nordiska kommittéer. Ge stöd till förbundets organisation genom att samordna och samverka med distrikt, kommittéer och ideell personal.


Intresserad?
Hitta mer information om tjänsten samt hur du ansöker här: https://alumniglobal.com/job/generalsekreterare-parasport-sverige

I den här rekryteringen samarbetar Parasport Sverige med Alumni. Sista ansökningsdatum är 2020-11-01.


Förbundet, Parasport Sverige, har fyra uttalade roller:

  1. Ett specialidrottsförbund med ansvar för den dagliga verksamheten inom Parasport Sveriges ram. Agerar som kompetensstöd inom parasportfrågor för idrottare inom svensk idrott oavsett vilket specialidrottsförbund parasporten är organiserad i.
  2. Ett ”fleridrottsförbund” med 14 egna idrotter och samarbete med övriga specialidrottsförbund som har idrott för personer med funktionsnedsättning integrerad i det egna förbundets verksamhet.
  3. Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom 17 andra specialidrottsförbund.
  4. Ansvarar för och leder Special Olympics-verksamheten i Sverige. 

Nyhetsarkiv