Vi är Special Olympics

Special Olympics är en världsomspännande organisation som bedriver och
utvecklar idrottsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Verksamheten finns i 170 länder och inkluderar nästan 5 miljoner idrottsmän och -kvinnor.

Vårt motto är: 
“Låt mig vinna, men om jag inte vinner, låt mig vara stolt över mitt försök”.

Vad är Special Olympics egentligen? Titta på filmen och du får svaret.

Vårt mål

Vi drivs av övertygelsen om att idrott är den bästa vägen till bättre hälsa
och glädje för alla. Genom idrott förändrar vi människors attityder till
personer med intellektuella funktionsnedsättningar och skapar ett mer
inkluderande samhälle där alla får chansen att delta i idrott och andra
fritidsaktiviteter.

Bredd- och motionsidrott

För personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan det vara svårt att hitta
en meningsfull fritid. De drabbas lätt av isolering, passivitet och mental ohälsa.
Omvärldens fördomar hindrar också ofta unga från att på ett naturligt sätt delta i samhället.
Special Olympics är främst inriktat på bredd- och motionsidrott för barn och unga
med intellektuella funktionsnedsättningar. Avsikten är att ge dem en möjlighet att,
oavsett förmåga, visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa.
Vi vet att regelbunden träning ger fysisk hälsa, ökat självförtroende och inte minst
nya vänner. När omvärlden kommer i kontakt med barn och unga med intellektuella
funktionsnedsättningar under normala lekfulla former bryts fördomar.
Därför finns Special Olympics.

Special Olympics utveckling i urval

 • Special Olympics grundas i USA av Eunice Kennedy Shriver.

  Den 20 juli arrangeras de första internationella Special Olympics Summer Games på Solider Field i Chicago. Runt 1 000 atleter från USA och Kanada deltar.
 • Special Olympics Summer Games blir en omedelbar succé och redan i augusti 1970 arrangeras det andra spelet i Chicago. 1 500 atleter från USA, Puerto Rico, Canada och Frankrike deltar.
 • När den fjärde tävlingen arrangeras i Michigan deltar 3 200 atleter från tio länder. De gör bland annat upp i basket, bowling, simning, dykning, volleyboll och friidrott.
 • Den 5-11 februari arrangeras det första internationella Special Olympics Winter Games i Steamboat Springs i Colorado, USA. Över 500 atleter deltar i skid- och skridskosporter.
 • I februari 1988 tecknar den Internationella olympiska kommittén (IOC) ett historiskt avtal med Sargent and Eunice Kennedy Shriver som officiellt godkänner och erkänner Special Olympics.
 • Initiativet Special Olympics Unified Sports sjösätts på Special Olympics-konferensen i USA. Unified Sports sammanför människor både med och utan intellektuella funktionsnedsättningar i samma lag. De första sporterna i satsningen är bowling, volleyboll och softball.
 • Special Olympics Sverige bildas.
 • Irland är värdland för de första Special Olympics World Summer Games som arrangeras utanför USA. 5 500 atleter deltar i världens största idrottsevent för året.
 • Satsningen på att bygga upp Special Olympics Sverige på 1990-talet tar ytterligare fart när man tillsammans med Svenska Parasportförbundet påbörjar ett treårigt Arvsfondenbaserat projekt.
 • Från och med maj är Special Olympics Sverige en del av Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.
 • Den 11 augusti avlider Eunice Kennedy Shriver, grundaren av Special Olympics, i sitt hem i Massachusetts, USA.
 • Nya siffror visar att Special Olympics når mer än 5,3 miljoner atleter och Unified partners. Atleter i närmare 170 länder deltar i mer än 108 000 spel och tävlingar.
 • Special Olympics firar 50 år.
 • Sverige väljs ut att arrangera Special Olympics World Winter Games 2021.
 • Special Olympics Sweden firar 25 år av rörelseglädje i Sverige.
 • Sverige avsäger sig värdskapet av Special Olympics World Winter Games 2021. De ekonomiska förutsättningarna finns inte.
 • Sverige arrangerar Special Olympics Sweden Invitational Games i Åre och Östersund. 300 aktiva och 150 ledare från 19 länder deltar i spelen.

Special Olympicsrådet

Special Olympicsrådet är ett rådgivande organ till Parasport Sveriges förbundsstyrelse.
Rådet träffas några gånger per år och har till uppgift att:

» Vara rådgivande till förbundsstyrelsen kring de frågor som rör Special Olympics.
» Upprätta och till förbundsstyrelsen föreslå strategisk plan för Special Olympics.
» Till förbundsstyrelsen rapportera avvikelser från planen.
» Till förbundsstyrelsen föreslå uttagningskriterier för deltagande i Special Olympics World Games och European Games.
» Till förbundsstyrelsen föreslå vilka som ska representera Sverige vid World Games och European Games.
» Upprätta rollbeskrivning för de som är utsedda att vara Special Olympics kontaktpersoner.

Special Olympicsrådet har arbetet fram en strategisk plan för 2016-2020 som också antagits av Parasport Sveriges styrelse.

Kontakta paralympiska utskottet