Medicinskt formulär

För att delta i Special Olympics Games/Invitational Games behöver aktiva deltagare fylla i ett medicinskt formulär. Detta gäller för alla idrotter. Formuläret kan fyllas i av en förälder/tränare tillsammans med den aktiva. Det behöver alltså inte göras av en läkare, utan det räcker med någon som har vetskap om den aktivas hälsotillstånd. Informationen används för att optimera säkerheten för den aktiva under tävlingen. Viss information kommer att vara angiven på ackrediteringen.