Hälsokontrollerna Healthy Athletes erbjuds inte bara tävlande i Special Olympics Sweden Invitational Games – utan även ett hundratal LSS-boende i Östersunds-regionen. "Det känns som en fantastisk möjlighet för oss", säger Eric Jirbo, verksamhetsutvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun. Här tillsammans med Lars Backus, sektorchef för funktionshinderfrågor på vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun.

januari 16, 2020 - 9:19 f m

Hälsokontrollerna Healthy Athletes erbjuds inte bara tävlande i Special Olympics Sweden Invitational Games – utan även ett hundratal LSS-boende i Östersunds-regionen. ”Det känns som en fantastisk möjlighet för oss”, säger Eric Jirbo, verksamhetsutvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun. Här tillsammans med Lars Backus, sektorchef för funktionshinderfrågor på vård- och omsorgsförvaltningen.

LSS-boende får unik möjlighet på Sweden Invitational Games

På Special Olympics Sweden Invitational Games 2020 får ett hundratal LSS-boende en unik chans att delta i Healthy Athletes.
– Det är en fantastisk möjlighet för oss att se hur vi ligger till i hälso- och sjukvårdsfrågor, säger Eric Jibor på vård- och omsorgsförvaltningen.

I samband med Special Olympics Sweden Invitational Games genomförs hälsokontrollerna Healthy Athletes för första gången i Sverige.

Unikt för spelen i Åre och Östersund är att Healthy Athletes även erbjuds ett hundratal LSS-boende från några av kommunerna i regionen.
– Egentligen kom det som ett önskemål från vår sida. Sedan öppnade Special Olympics en dörr och gjorde det möjligt. Det känns som en fantastisk möjlighet för oss, säger Eric Jibor, verksamhetsutvecklare på Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun.

Hälsokontrollerna genomförs under tre dagar i Mittuniversitetets lokaler i Östersund. På kontrollerna får deltagarna möjlighet att kontrollera syn, hörsel, fothälsa, munhälsa, psykiskt välmående och andra funktioner med hjälp av specialutbildade volontärer med medicinsk kompetens.

– Vi vet att de rör sig mindre, äter sämre, får sjukdomar som är undvikbara och har sämre tillgång till hälso- och sjukvård. Då tror vi att om vi lägger fokus, inte bara på hälso- och sjukvårdsfrågor, utan livsstilsfrågor och fysisk aktivitet så kommer vi kunna göra mycket för den här gruppen av personer, säger Lars Backus, sektorchef för Sektor Funktionshinder på Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun.

Kommunens förhoppning är att med hjälp av Healthy Athletes få till en baslinjemätning/nulägesmätning för målgruppen.
– Från vår sida ger det oss en fantastiskt möjlighet att se hur vi ligger till i hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är väldigt viktiga basala saker man tittar på, säger Lars Backus.

– För oss bidrar det till erfarenhetsinhämtandet vi vill ha. Vi har aldrig haft Healthy Athletes i Sverige förut och vi behöver lära upp vår hälso- och sjukvård i de metoder som vi tror är väldigt bra och som finns i Healthy Athletes, säger Karin Riddar, Head of Operations på Special Olympics Sweden Invitational Games 2020, och tillägger.
– Det är en win-win.

Special Olympics Sweden Invitational Games 2020 arrangeras i Åre och Östersund den 1-4 februari.

Läs mer om Healthy Athletes här.

Nyhetsarkiv