Parasport Sverige och En Frisk Generation.

juni 14, 2022 - 6:00 f m

Inspiration – together we inspire

Parasport Sverige och En Frisk Generation inleder ett unikt samarbete för att engagera fler familjer, barn och ungdomar att hitta sin inre rörelseglädje.

Tillsammans skapar vi ett unikt koncept som är tillgängligt för alla oavsett förutsättningar. Genom att öka kunskapen och tillgängligheten inom föreningslivet ska vi bidra till att fler personer kommer i rörelse på sina villkor. Alla barn har rätt till utveckling utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.

Organisationerna inleder samarbetet genom att samla rörelseglädje i ett gemensamt familjelopp den 18 juni i Malmö, i samband med Special Olympics Games – den största idrottstävlingen i Sverige för personer med intellektuell funktionsnedsättning.


Frågor om samarbetet besvaras av:

Johanna Oskarsson
Projektledare Tillsammans, Parasport Sverige
johanna.oskarsson@parasport.se
070-699 62 06

Alexander Nazar
Sakkunnig & Verksamhetsutvecklare, En Frisk Generation
alexander@enfriskgeneration.se
070 070 55 81

Jämlik hälsa för alla är En Frisk Generations vision

Nyhetsarkiv