Närbild på en fotboll som en person sparkar på.

mars 20, 2020 - 7:04 f m

Information med anledning av coronaviruset

Här samlar Parasport Sverige information, råd och beslut gällande coronaviruset som berör föreningar och utövare. Sidan uppdateras löpande.

Arrangemang och daglig verksamhet i förening

Den 11 mars beslutade regeringen att införa förbud för allmänna sammankomster med över 500 personer. Svensk parasport ska följa detta beslut.

Det finns inga direktiv gällande den dagliga verksamheten i idrottsföreningar, utan det är upp till varje förening att själv utifrån sina förutsättningar och verksamhet fatta sunda beslut för att minska smittorisken. Parasport Sverige fungerar här som stöd till föreningarna.

Den 13 mars kom Folkhälsomyndigheten ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc.) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 deltagare. I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning.

Aktiviteter som påverkas
Förbundsstyrelsen har i samråd med Internationella Paralympiska Kommittén samt den lokala organisationskommittén beslutat att ställa in fyra internationella tävlingsarrangemang, VM i paraskidskytte och EM i paraishockey i Östersund samt världscupsavslutningen i paralängdskidor i Östersund och den alpina världscupsavslutningen i Åre. Svenska Parasportförbundets medicinska kommitté har varit del i besluten.

Hela den globala idrottsrörelsen berörs av situationen. Utöver de fyra internationella evenemang Sverige nu ställt in så har parasportens globalt påverkats drastiskt, den utvecklingen följer du enklast via Internationella Paralympiska Kommitténs samlande sida med information om Coronaviruset.

Eventuella ytterligare förändringar och nya datum för senarelagda arrangemang kommuniceras så snart dessa är fastställda.

Förbundsstyrelsen tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Konsekvenser för idrotten
Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Minska smittorisken – råd till utövare

  • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
  • Du behöver inte tacka för en ev match genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för god match”.
  • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
  • Håll behörigt avstånd till varandra i idrottshallarna.

Minska smittorisken – råd till föreningar

  • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för idrottshallens besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
  • Ladda gärna ner affischen God handhygien (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen
  • Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.


Länkar till ytterligare information:

Informationsutskick från Parasport Sverige den 11 mars

Information från Riksidrottsförbundet om hur coronaviruset påverkar idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Frågor och svar om coronavirus finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på Världshälsoorganisationens hemsida.

Reseavrådan för varje land kan hittas på Utrikesdepartementets hemsida.

Info om spridning över världen vilken uppdateras dagligen finns på www.worldometers.info

Nyhetsarkiv