oktober 27, 2019 - 10:00 f m

Special Olmpics-rådet samlat. Från vänster syns Eva Flygare Wallén, Jan-Olov Fredborg, Mathias Kemi, Dennis Johansson, Suss Eriksson, Kim Nilsson och Karin Olsson Sandberg. 

Här är nya Special Olympicsrådet: ”Spännande och roligt”

Special Olympics Sverige har fått ett nytt Special Olympics-råd.
– Jag är säker på att vi tillsamman kommer kunna driva på utvecklingen för Special Olympics Sverige, säger Linnéa Björndahl, ansvarig för Special Olympics Sverige.

Det är Parasport Sveriges styrelse som har tagit beslut om Special Olympics Sveriges nya SO-råd. Rådet har som uppdrag att bistå styrelsen i frågor gällande Special Olympics samt verka för att få fler personer med intellektuella funktionsnedsättningar aktiva i en idrottsförening.

I helgen träffades det nya SO-rådet i Stockholm för att diskutera Special Olympics Sveriges fortsatta utveckling.
– Det känns både spännande och roligt med det nya rådet. Det finns så mycket blandad kompetens, erfarenhet och nyfikenhet i det här gruppen så jag är säker på att vi tillsammans kommer kunna driva på utvecklingen för Special Olympics Sverige. Jag är förväntansfull, säger Linnéa Björndahl.

SO-rådet består av:
Karin Olsson Sandberg, ordförande
Mathias Kemi, ledamot, ekonomi- och affärsfrågor
Jan-Olov Fredborg, ledamot, expert idrottsfrågor vinter
Dennis Johansson, ledamot, expert idrottsfrågor sommar
Eva Flygare Wallén, ledamot, hälsoansvarig
Sussan Eriksson, ledamot, familjeansvarig
Kim Nilsson, ledamot, aktivas representant

Utöver dessa är Anna Dahlgren expert på intellektuella funktionsnedsättningar och kommer bistå SO-Rådet med sin kunskap.

 


Fakta
Special Olympics-rådet

Special Olympicsrådet är ett rådgivande organ till Parasport Sveriges förbundsstyrelse.
Rådet träffas några gånger per år och har till uppgift att:

• Vara rådgivande till förbundsstyrelsen kring de frågor som rör Special Olympics.
• Upprätta och till förbundsstyrelsen föreslå strategisk plan för Special Olympics.
• Till förbundsstyrelsen rapportera avvikelser från planen.
• Till förbundsstyrelsen föreslå uttagningskriterier för deltagande i Special Olympics World Games och European Games.
• Till förbundsstyrelsen föreslå vilka som ska representera Sverige vid World Games och European Games.
• Upprätta rollbeskrivning för de som är utsedda att vara Special Olympics kontaktpersoner.

Special Olympicsrådet har arbetet fram en strategisk plan för 2016-2020 som också antagits av Parasport Sveriges styrelse.

 

 

Nyhetsarkiv