december 10, 2020 - 4:16 e m

Coronaviruset: Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som börjar gälla i hela landet den 14 december.

Viktigt att komma ihåg är att var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten –  ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen.
Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

1. håller avstånd till varandra
2. inte delar utrustning med varandra
3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
4. undviker gemensamma omklädningsrum
5. reser till och från aktiviteten individuellt
6. utför aktiviteten i mindre grupper

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Barn födda 2005 och senare kommer få fortsatt träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar.

Föreningar bör:
• Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
• Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Idrottsföreningar bör:
• När det är möjligt hålla träningar utomhus
• Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
• Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.
• Undantag för sådan idrott som är yrkesmässig
• Undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare

Länk: Läs mer om de de nya allmäna råden kopplat till idrott på RF.se
Länk: Läs mer om de nya allmäna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nyhetsarkiv