oktober 1, 2018 - 1:46 e m

Bli en del av Special Olympics-rådet

Special Olympics Sverige drivs av övertygelsen om att idrott är den bästa vägen till bättre hälsa och glädje för alla – vill du vara delaktig i att sprida den övertygelsen. Då bör du fundera på att bli en del av Special Olympics-rådet.

Vill du bli delaktig i Special Olympics-rådet? Nu är det dags för en ny nomineringsprocess för Special Olympics-rådet där du har en möjlighet att vara med och jobba för Special Olympics Sveriges fortsatta utveckling. 

Special Olympics-rådet är ett rådgörande organ som bland annat: 

  • Är rådgivande till förbundsstyrelsen kring frågor som rör Special Olympics.
  • Till förbundsstyrelsen föreslår uttagningskriterier för deltagande i Special Olympics World Games
  • Upprätta rollbeskrivning för de som är utsedda att vara Special Olympics kontaktpersoner.
  • Jobbar med uppföljning och utvärdering inom Special Olympics 
  • Jobbar med nya områden och projekt för hur Special Olympics Sverige kan fortsätta utvecklas. Bland annat kring evenemang och tävlingar. 

Information om uppdraget: Special Olympics-rådet träffas några gånger per år. Det är ett ideellt uppdrag.

Nomineringen pågår fram till 31 oktober 2018.

Länk till nominering.

Nyhetsarkiv